ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์บ้านหนองระมานศึกษาพิเศษ ชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
2นายสุนัด บุญสวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตลาออกจากราชการ 
3นายนิพล พลกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตลาออกจากราชการ 
4นายวิทยา เกษาอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตกทม กทม