ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสำเริง วงญาติบ้านลำป่าสักมูลลาออกจากราชการ 
2นางสาวปัทมา กัญญาประสิทธิ์บ้านยาวี-ห้วยโป่งลาออกจากราชการ